Informacje podstawowe


Otwockie Centrum Kultury
05-400 Otwock, ul. Armii Krajowej 4

Telefon: 601-358-854

E-mail: ock@otwock.pl
Strona internetowa: http://www.ock.com.pl