Status prawny


Otwockie Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Organizatorem Otwockiego Centrum Kultury jest miasto Otwock. Otwockie Centrum Kultury jest wpisane do Rejestru Instytucji Kultury miasta Otwocka. 

Statut

Wpis do Rejestru Instytucji Kultury

Aktualizacja Wpisu do Rejestru Instytucji Kultury