Instrukcja obsługi


Menu przedmiotowe - wykaz grup tematycznych, w które są zestawione informacje publiczne udostępnione w BIP.

Moduł wyszukujący - wyszukiwarka umożliwiająca znalezienie stron BIP zawierających wyrażenie poszukiwane przez odwiedzającego BIP.

www.bip.gov.pl - adres URL strony głównej BIP umożliwiający dostęp do informacji publicznych udostępnionych w BIP, według menu podmiotowego lub przedmiotowego. Strona główna BIP zawierająca wykaz podmiotów, obowiązanych zgodnie z ustawą do udostępniania informacji publicznej, wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenia z ich stronami.
    
www.ock.com.pl - adres URL strony informacyjnej Podmiotu.

Przetargi - zawiera informacje o zamówieniach publicznych Podmiotu.

Redakcja - zawiera dane określające tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej - pracownik Podmiotu.

Rejestr zmian - Mechanizm dziennika, w którym odnotowywane są zmiany w treści informacji publicznych udostępnianych w BIP. Dzienniki dla tych stron prowadzone są w sposób automatyczny.