Facebook BIP

Turniej Jednego Wiersza 2017

Otwockie Święto Poezji
Turniej Jednego Wiersza

Dnia 22 kwietnia 2017 r. o g. 17.00 w Teatrze Miejskim im. S. Jaracza odbędzie się kolejna edycja znanego już otwocczanom Turnieju Jednego Wiersza. Impreza ta ma na celu popularyzację poezji oraz promowanie twórców. Ci najlepsi mogą liczyć na nagrody pieniężne (do podziału 500 zł).
Inicjatorką całego wydarzenia jest Maria Kościuszko - znacząca postać na literackiej scenie Otwocka. Wesprze ją Magdalena Duraj-Kwas, która wzbogaci konkurs o jego nową odsłonę - Turniej Młodych - i do poetyckich zmagań zaprosi młodzież gimnazjalną oraz uczęszczającą do szkół ponadgimnazjalnych.
Patronat nad wydarzeniem sprawuje Otwockie Centrum Kultury oraz Towarzystwo Przyjaciół Otwocka.
Poeci - początkujący i doświadczeni -  szykujcie się!
Kontakt do koordynatora : magdalena_duraj@op.pl

ZGODA RODZICÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W TURNIEJU MŁODYCH ORGANIZOWANYM W RAMACH TURNIEJU JEDNEGO WIERSZA

REGULAMIN OTWOCKIEGO TURNIEJU JEDNEGO WIERSZA

 
1. Organizatorem Turnieju jest Otwockie Centrum Kultury i Towarzystwo Przyjaciół Otwocka.
2. Jedyną formą uczestnictwa w Turnieju jest osobiste stawienie się i prezentacja utworu własnego autorstwa.
3. Organizator może wyjątkowo wyrazić zgodę na prezentację utworu przez osobę wskazaną przez autora, jeśli będzie to uzasadnione przyczynami zdrowotnymi.
4. W Turnieju należy przedstawić utwór własnego autorstwa, napisany w języku polskim, nienagradzany w innych konkursach literackich i niedrukowany w ogólnopolskich i regionalnych czasopismach literackich oraz publikacjach książkowych.
5. Utwór konkursowy nie powinien być zbyt długi, a jego prezentacja nie powinna przekroczyć 2 minut.
6. Wiersze przedstawione w Turnieju będą oceniane przez jury, którego skład imienny podany zostanie podczas rozpoczęcia imprezy.
7. Uczestnik jest zobowiązany przed rozpoczęciem turnieju przekazać jurorom wydrukowany tekst.
8. Organizatorzy dysponują sumą 500 złotych na nagrody dla laureatów. O ich podziale zdecyduje Jury Turnieju.
9. Laureaci są zobowiązani potwierdzić własnoręcznym podpisem odbiór nagrody i podać niezbędne dane.
10. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

 


REGULAMIN OTWOCKIEGO TURNIEJU MŁODYCH
ORGANIZOWANYM W RAMACHTURNIEJU JEDNEGO WIERSZA

 
1. Organizatorem Turnieju jest Otwockie Centrum Kultury i Towarzystwo Przyjaciół Otwocka.
2. Jedyną formą uczestnictwa w Turnieju jest osobiste stawienie się i prezentacja utworu własnego autorstwa.
3. Organizator może wyjątkowo wyrazić zgodę na prezentację utworu przez osobę wskazaną przez autora, jeśli będzie to uzasadnione przyczynami zdrowotnymi.
4. Uczestnik w dniu konkursu dostarcza Organizatorowi wypełniony przez rodziców formularz Zgody na udział dziecka w Turnieju Młodych organizowanym w ramach Turnieju Jednego Wiersza.
5. W Turnieju należy przedstawić utwór własnego autorstwa, napisany w języku polskim, nienagradzany w innych konkursach literackich i niedrukowany w ogólnopolskich i regionalnych czasopismach literackich oraz publikacjach książkowych.
6. Utwór konkursowy nie powinien być zbyt długi, a jego prezentacja nie powinna przekroczyć 2 minut.
7. Wiersze przedstawione w Turnieju będą oceniane przez jury, którego skład imienny podany zostanie podczas rozpoczęcia imprezy.
8. Uczestnik jest zobowiązany przed rozpoczęciem turnieju przekazać jurorom wydrukowany tekst.
9. Organizatorzy dysponują nagrodami rzeczowymi dla laureatów. O ich podziale zdecyduje Jury Turnieju.
10. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 

Nasze placówki

Newsletter

Dom Kultury +